Är labradoodle en renras eller blandras hund?

Nej, labradoodle, australiensisk labradoodle eller det som kallas för cobberdog är inte renrasiga hundar. Labradoodle klassas idag som en blandras hund. Men labradoodle blir säkert en godkänd ras så småningom, vi hoppas att det ska dröja många år.

Avel av blandras hundar

Det pågår ständigt ett arbete runt om i världen med att ta fram nya hundraser. Man parar då hund individer av två eller flera raser (eller blandras hundar) som har de egenskaper man önskar hos den nya rasen och så hoppas man få valpar som i sin tur kan föra de egenskaperna vidare. Man väljer ut den eller de valpar från en sådan kull som testas när de är vuxna och om de uppfyller alla kraven på både hälsa, mentalitet och utseende så paras den individen med en obesläktad individ och så väljer man ut den eller de mest lovande valparna från den kullen som testas när de är vuxna osv. Tyvärr finns oseriösa uppfödare som parar hundar som är nära eller avlägsna släktingar med varandra. Det kallas för linjeavel men är en form av inavel. Det är ett sätt att snabbare få fram vissa egenskaper som man vill ha i den nya rasen. MEN det är samtidigt sådant som långt senare kan leda till att de framtida valparna får genetiska defekter med svåra sjukdomar, mentala problem eller överdrifter i utseende som plågar hunden på olika sätt. Det här har tyvärr blivit ett stort problem inom flera blandras hundar.

Avel av Labradoodles

Aveln med labradoodle pågår hos ett stort antal seriösa uppfödare runt om i världen. Det finns en fastställd rasstandard och det finns ett hälsoprogram som är till för att vi som uppfödare ska göra allt vi kan för att endast ta valpar efter friska, mentalt sunda och dessutom utseendemässigt rastypiska hundar. Labradoodle har blivit en populär ras i många länder och intresset ökar också i hela europa. På Hööks Labradoodle hoppas vi att det seriösa avelsarbetet får fortsätta i många, många år ännu innan labradoodle blir en fastställd hundras enligt FCI. Det ger bättre förutsättningar för en bred genetisk bas för rasen innan fixering vid bara utseende och jakten på utställningsmeriter gör enstaka individer populära så att de används för mycket i aveln och därmed riskerar att utarma rasen och föra med sig sjukdomar och defekter som man inte önskar. Det har ju tyvärr drabbat hundar i många raser. Labradoodle är frisk, mentalt sund och social hundras med gott självförtroende och som är lätt att träna och som inte fäller hår vilket väldigt många tycker är en stor fördel. I vårt avelsarbete har vi fokus på att alla framtida labradoodleägare ska få uppleva den här rasens alla härliga egenskaper där hälsa och mentalitet är viktigast.

 

Vill du läsa mer om Labradoodles? Här hittar du all möjlig fakta om Labradoodles