Vårdhundar från Hööks Labradoodle

År 2007 tog Ingeborg Höök och Sven-G. Hultman initiativ till en professionell  1 årig utbildning för hundar i vården. Tillsammans med ett tiotal andra engagerade personer bildade de föreningen Hälsans Natur som skulle sprida information om hälsoeffekter av kontakt med djur och natur. Från den föreningen sökte Hultman och Höök ekonomiskt stöd från Arvsfonden till ett flerårigt projekt för att i bred samverkan ta fram en professionell utbildning och riktlinjer för hundars medverkan inom vård, skola och omsorg.  De ansvarade under 4 år för det Arvsfondsprojektet med en budget på drygt 10 miljoner kronor. Ingeborg Höök var ansvarig för samordning mellan de drygt 200 personer som engagerades i projektet som tilldelades Arvsfondens utmärkelse Årets Guldkorn. Sven-G. Hultman var ordförande i styrgruppen för projektet. Under de åren inledde Hultman och Höök ett nära samarbete med många viktiga aktörer som kunde ge viktiga bidrag till vad som skulle krävas av ett team med professionell vårdhund. Här exempel på några av samarbetsparterna:.

Det var t.ex. Sveriges främsta etologer (experter på hundars beteende), med Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Veterinärförbundet. Ett nära samarbete utvecklades också med vårdpersonal från alla yrkesgrupper, med forskare och praktiker inom både hund och humansidan. Och med många patientorganisationer, som Demensförbundet, Astma- och allergiförbundet, Stroke – riksförbundet, hundorganisationer som Svenska kennelklubben, Service och signalhundsförbundet. Sven-G. Hultman var initiativtagare och under flera år ordförande i den internationella organisationen för hundar inom vård, skola och omsorg, AAII. Både Hultman och Höök var inbjudna att delta och föreläsa i flera internationella organisationer som arbetar med utbildning av professionella tjänstehundar m.fl.

Under åren 2007 – 2017 var Ingeborg Höök inbjuden som föreläsare till mer än 100 kommuner, många riksorganisationer liksom ett stort antal vårdenheter runt om i landet. Hennes föreläsningar var mycket uppskattade, hon berättade på ett mycket inspirerande sätt om hur stunder med utbildade hundar kunde göra positiv skillnad för personer med demenssjukdom, barn med autism och andra utsatta grupper. Hon var även inbjuden till Riksdagen där hennes föreläsningar var lika uppskattade.  De nådde sitt mål när Swedish Standards Institute efter flera års samverkan med berörda myndigheter och organisationer fastställde en nationell Svenska Standard för utbildning och certifiering av professionella tjänstehundar inom vården. – vårdhundar. Under ett år utbildades förare och hund i hur hunden kan vara en viktig medarbetare inom vård, skola och omsorg. Team med förare och hund blev anställda runt om i Sverige, de flesta inom äldreomsorg men sedan även i skola för barn med autismspektrumdiagnoser, inom rehabilitering för personer med stroke m.fl. grupper. Hundarna arbetar på skriftliga ordinationer från läkare, sjukgymnast, pedagoger och andra med legitimationsyrken. Flera forskningsrapporter finns nu som visar de positiva effekterna av hundarnas medverkan. Allt fler vårdhundar har blivit anställda runt om i landet och de är sedan 2008 uppskattade medarbetare inom kommuner och hos privata vårdbolag. År 2017 såldes Vårdhundskolan till en av de konsulter som medverkat under alla år i uppbyggnaden av den professionella utbildningen. Där fortsätter nu många att gå den utbildning som har lett till lätt så många är anställda tillsamens med sin hund och utför ett viktigt arbete inom vård, skola och omsorg. Den professionella vårdhunden har tassat in där och kommit för att stanna. Och paret Hulman och Höök kan ägna sig helt åt den uppskattade uppfödningen av labradoodlar. Många av dem har klarat de höga kraven för att bli certifierade vårdhundar.

Vårt nyhetsbrev

Bli först med att få nyheter om nya kullar m.m.
Namn
E-post