Diabeteshund Hööks Labradoodle Charlie

Hööks Labradoodle Charlie, utbildad diabeteshund

Charlie valdes ut i valpkullen utifrån familjens önskan att utbilda honom till diabeteshund till dottern i familjen som hade en svårinställd diabetes där blodsockernivåerna snabbt kunde svänga. När Charlie var 8 veckor flyttade han från oss på Hööks Labradoodle till sin familj. Där var han efterlängtad! Han började förberedas för sitt uppdrag redan när han var valp. Där var miljöträning en viktig del. Charlie måste ju kunna fungera i sitt uppdrag oavsett vad som händer runt omkring honom.

När han var drygt ett år blev han godkänd i lämplighetstest för diabeteshund och fick börja den 1 åriga utbildningen. Det krävdes ett stort engagemang från familjen, regelbundna täta korta träningspass med stöd av specialutbildade assistanshundinstruktörer från SoS. På Diabetesförbundets hemsida kan du läsa mer om diabeteshundar och hur utbildningen går till.

Drygt ett år senare blev Charlie godkänd i de krävande slutproven. Det var en stor dag och nu började hans liv som professionell diabeteshund till sin lillmatte.

Vi ska snart berätta om när Charlie markerade då lillmatte satt högst upp i ett pariserhjul på Lisseberg. Helt otroligt tyckte alla som såg detta.

Här markerar Charlie att blodsockret behöver kontrolleras. Det gör han om blodsockret är för högt eller för lågt. Diabeteshund Charlie markerar att blodsockret behöver kontrolleras

En snabb mätning av blodsockret Mätning av blodsockret

Blodsockret var för lågt, lite att äta och sedan en mysstund med Charlie Mysstund med Charlie

Charlie är alltid redo att finnas där för sin lillmatte och tar sitt uppdrag på stort allvar. Läs mer om Labradoodlen och dess egenskaper.  Charlie - Professionell diabeteshund